En medarbetares dator

Att förlora en medarbetare är inte detsamma som att förlora en nära anhörig, men det är inte långt ifrån. Medarbetare blir inte sällan nära vänner men även om det inte …

Vem äger din mobil?

Idag är det inte helt ovanligt att man får tillgång till mobiltelefon via jobbet och många använder den också gärna privat. Det kan vara en bekvämlighet att slippa ha med sig …