Efterliv – Ett digitalt arv

För snart sex månader sedan gick min hustru, Ann-Louise, plötsligt bort i en stroke. Det förändrade livet för mig, men det öppnade också ögonen för något som vi kanske inte funderar över när vi lever våra digitala liv:

Vad händer med min data när jag inte finns kvar?

Vi producerar oerhörda mängder information varje dag, mer än vi förmodligen inser. Det kan handla om epost, sociala medier, bilder eller dokument som vi skriver. I allt större utsträckning lagras dessa i olika molntjänster.
För min egen del har det varit lätt att ta hand om Ann-Louise olika konton och att tex göra om hennes Facebook till en minnessida. Jag hade tillgång till de flesta av hennes lösenord, och de jag inte hade kunde jag återställa via hennes email.

Andra har det inte alltid lika lätt.

Efter att Ann-Louise gick bort har jag hjälpt flera vänner och bekanta med att hantera data efter anhöriga som gått bort. Även om det ofta finns vägar att gå, så är det inte alltid självklart hur man faktiskt ska bära sig åt.

Därför har jag skapat Efterliv.

Jag vill att Efterliv ska vara en resurs för anhöriga. En sida där man kan hitta guider för hur man hanterar datan efter en avliden anhörig. Men jag vill samtidigt att vi alla andra kan fundera över vår egen data, och vad vi kan göra för att förbereda oss inför den dagen då vi inte längre finns här.

I korthet, jag vill ha ett samtal.

Jag vill ha ett samtal om hur vi som samhälle hanterar de här frågorna. Sociala medier och det digitala livet är fantastiska verktyg, och de kan ge oss så mycket. Men när vi är mitt i livet är det lätt att glömma bort vad som händer efteråt. Vad som händer med vårt digitala efterliv när vi inte längre är inkopplade till det.

Det är inte frågor som är så roliga att fundera på men de är nödvändiga. Och i slutänden så tror jag att det kommer hjälpa både oss själva och våra närmaste. För att inte tala om vårt digitala samhälle.