En försvunnen annons

Linda Brolin skrev på sin blogg häromdagen om hur dödsannonsen inte blir läst längre. De tryckta tidningarna går stadigt ner i upplaga och det gäller framförallt bland de yngre. Och när antalet läsare går ner så minskar betydelsen av dödsannonsen.

När Ann-Louise gick bort ältade jag under lång tid om jag skulle sätta in en dödsannons. Min egen aversion mot tryckta tidningar spelade naturligtvis in, men jag ifrågasatte även betydelsen av den. Vad skulle en annons tillföra?

Förr i tiden – för inte så länge sedan – så var det ett sätt för de som inte är närmast anhöriga att få reda på vad som har hänt och om var begravningen äger rum. Idag sprider sig den informationen via social medier, förmodligen långt innan annonsen har ens har gått till tryck.

Något som jag fick höra vara att alla har faktiskt inte Facebook. Det är sant. Men 64% av svenskarna använder Facebook och hälften gör det dagligen. Antalet användare ökar stadigt och speciellt bland äldre.

Men hur står det till med tidningsläsandet då? Enligt Tidningsutgivarnas årliga rapport har 62% av svenskarna morgontidning, dvs ungefär samma siffra som Facebook. Men mer intressant är ju att titta på hur många som har den tidning som dödsannonsen hamnar i.

Våra vänner och bekanta är inte sällan utspridda över landet och till och med världen. Det gör ju också att räckvidden för en dödsannons i en lokaltidning minskar. Ann-Louise vänner som forfarande bor i Sollefteå hade ju inte varit behjälpta av en annons i Smålänningen.

Familjesidan finns idag på nätet och det är möjligt att söka information om avlidna personer. Men det är en söktjänst, inte någonting som ger information till dig. På sätt och vis är det ju samma sak som en dödsannons i en tidning. Du måste aktivt söka igenom dem för att se om något namn är bekant.

Mitt val – och det var inte ett lätt val – blev ändå att sätta in en dödsannons. Till stor del handlade det om att “det är så man gör”. Gamla normer som sitter i vårt samhälle. Men det är normer som långsamt är på väg att försvinna.