En medarbetares dator

Att förlora en medarbetare är inte detsamma som att förlora en nära anhörig, men det är inte långt ifrån. Medarbetare blir inte sällan nära vänner men även om det inte är på det viset, så kommer det fortfarande finnas en tom arbetsplats.

Men som organisation eller arbetsgivare så är man tvungen att tänka på mer än bara den personliga förlusten. Det kan vara bra att det finns tydliga rutiner på plats redan innan tragedin händer.

Regler till trots så är det inte ovanligt att man som anställd använder företagets dator och mobil för privata ändamål. Det betyder också att det kan finnas privata dokument på den, och som företag kan det vara bra att ta ställning till hur man vill hantera dem.

Privata dokument är förmodligen något som en anhörig vill kunna få ut, men beroende på hur känslig information man behandlar så kanske det inte är lämpligt att ge hen direkt tillgång till datorn. Som ansvarig kan man därför själv vara tvungen att gå igenom dokumenten och bedöma vad som är privat och som kan lämnas ut.

Det kan naturligtvis också vara så att man som företag inte vill ta den risken, och att man konsekvent inte vill lämna ut någonting som lagras på företagets dator och servrar. I sådana fall kan det vara lämpligt att en sådan policy finns på plats. Dels för att man som anställd ska vara medveten om det, men också så att den närmaste chefen inte behöver ta det beslutet i affekt.

Om man däremot godkänner att datorn används för privat bruk så skulle it-policyn tex kunna innehålla information om att alla privata dokument ska läggas i en tydligt utmärkt map, och att man är tydlig med varför man vill att den används.