Vem äger din mobil?

Idag är det inte helt ovanligt att man får tillgång till mobiltelefon via jobbet och många använder den också gärna privat. Det kan vara en bekvämlighet att slippa ha med sig två mobiler, förutsatt att arbetsgivaren godkänner det.

Men mobilen används idag till så mycket mer än att bara ringa med. Exemplevis är det inte ovanligt att man kan koppla ett mobilnummer till sin epostadress för att på ett enkelt sätt kunna återställa lösenordet via sms om det skulle behövas.

Just att återställa lösenord till konton kan vara det enda sättet att faktiskt få åtkomst till information efter en avliden anhörig. De flesta tjänster går att återställa med hjälp av epostadressen, men för att komma åt den så behöver man ofta tillgång till mobilen.

Har man då använt ett nummer som ägs av arbetsgivaren, så är det inte säkert att man som anhörig har möjlighet att göra en återställning efter att mobilen är återlämnad. I värsta fall så är abonnemanget helt avstängt vilket kan göra det i princip omöjligt.

Se därför gärna till att dina anhöriga känner till om det är ett visst mobilnummer som krävs för att återställa lösenordet till din epost. Det ökar möjligheten för dem att göra det innan mobilen är återlämnat eller abonnemanget avstängt.