Instagram

Instagram ägs sedan 2012 av Facebook och inte helt oväntat så är rutinerna för att hantera en avliden användare likartade, men långt ifrån identiska. Som anhörig så kan man begära att …

Gmail

Gmail började som Google eposttjänst som lanserades för allmänheten 2007 men har sedan dess utvecklats till något mycket större. Kontot håller idag mycket information kopplat till din person, din sökhistorik …

Facebook

Med 1,6 miljarder aktiva användare, är Facebook utan tvekan det största sociala nätverket idag. Naturligtvis har det uppkommit situationer när en användare gått bort medan profilen ligger kvar, vilket kan …

LinkedIn

LinkedIn är i första hand ett professionellt nätverk, vilket naturligtvis har en inverkan på typen av innehåll som postas där. Inlägg som direkt relaterar till en verksamhet är tex inte alltid …