Instagram

Instagram ägs sedan 2012 av Facebook och inte helt oväntat så är rutinerna för att hantera en avliden användare likartade, men långt ifrån identiska. Som anhörig så kan man begära att antingen få kontot borttaget eller att det görs om till en minnessida.

Till skillnad från Facebook så har däremot inte Instagram någon funktion för att ange en administratör till minnessidan, vilket gör att kontot i princip är låst. Flera av de begränsningar som gäller för Facebooks minnessidor gäller även för Instagram, men fungerar lite annorlunda:

  • Det går inte att logga in på kontot
  • Kontot kan inte ändras. Det gäller inlägg, följare, gilla-markeringar, kommentarer och taggar
  • Bilder och filmer som delades tidigare kommer att ligga kvar
  • Privata meddelanden går fortfarande att skicka till kontot
  • Kontot kommer inte att dyka upp i sökningar

Vad kan jag göra som anhörig?

Som anhörig har du två alternativ:

I båda fallen får du ange dina kontaktuppgifter och kontot som din förfrågan gäller. För att göra om kontot till en minnessida så krävs endast en länk till en dödsruna eller liknande. Om du däremot vill att kontot ska tas bort, så vill Instagram även ha någon form av dokumentation som styrker att du faktiskt är en nära anhörig.