LinkedIn

LinkedIn är i första hand ett professionellt nätverk, vilket naturligtvis har en inverkan på typen av innehåll som postas där. Inlägg som direkt relaterar till en verksamhet är tex inte alltid så intressant att bevara på ett personligt plan.

LinkedIn föreslår kontakter, och man har också möjlighet att koppla sin kontaktbok till tjänsten för att dels kunna få förslag på andra medlemmar som du kan ha kopplingar till. Men det innebär också att du får möjligheten att bjuda in dina vänner som inte redan har ett LinkedIn-konto.

Det finns en process för att ta bort en avliden användares profil, vilket gör att du slipper se dem i ditt flöde och att de inte kommer upp bland förslag på nya kontakter. Instruktionerna för detta gör det dock inte klart om LinkedIn behåller informationen för att kunna dölja dem även i steget där man får möjlighet att bjuda in personer från sin konatktlista, om den avlidna personen fortfarande finns kvar där.

Vad kan jag göra som anhörig?

Som anhörig kan du be LinkedIn att ta bort en avliden användares profil. Det gör du genom att fylla i ett kontaktformulär, med namn på den avlidna personen, länk till dennes profil och vilken typ av relation som du själv har till hen. Det finns även möjlighet att fylla i ytterligare information, för att göra det lättare för LinkedIn att ta hand om ärendet.

Vad kan jag göra för att förbereda mig?

LinkedIn saknar möjlighet att utse någon som tar hand om din profil eller att ge någon annan tillgång till din data. Det kan dock vara lämpligt att se över de företagsprofiler och grupper som du administrerar. Om du vill att dessa ska kunna tas hand om när du själv inte finns kvar, så kan det vara lämpligt att se till att det finns minst en annan person som också är administratör för dessa.