Om Efterliv

Att gå igenom tillhörigheterna efter någon närstående som gått bort är något som de flesta av oss kommer att tvingas gå igenom någon gång. Men idag lämnar vi inte bara våra fysiska tillhörigheter efter oss. De flesta har dessutom ett enormt digitalt arv i form av dokument, bilder och olika sociala medier. Och precis som man förmodligen inte tänker på att någon en gång ska behöva gå igenom ens lådor och skåp, så är vi många som sällan lägger en tanke på vad som händer med vårt digitala jag när man gått bort.

I många fall är det här inte på långa vägar något självklart. Man vet förmodligen inte ens hur man ska komma in på en närståendes sociala medier eller email. Och på samma sätt som i den fysiska världen så hjälper det att vara förberedd även i den digitala.
Efterliv drivs av Aengeln Englund, som är författare, molnspecialist och talare, och har jobbat med it, internet och sociala medier i snart 20 år.

I januari 2016 gick Aengelns hustru, Ann-Louise, hastigt bort. Ur tragedin växte idén om Efterliv och Ett digitalt arv fram. Efterliv är en resurs för att hjälpa andra att ta hand om en avliden anhörigs digitala arv och för att ge vägledning i hur man kan förbereda sig för den dagen man inte längre finns kvar.