En medarbetares dator

Att förlora en medarbetare är inte detsamma som att förlora en nära anhörig, men det är inte långt ifrån. Medarbetare blir inte sällan nära vänner men även om det inte …